Nhập khẩu và sơ chế thưc phẩm

Đăng ký mua hàng

1. Thông tin khách hàng

2. Chọn cách thức nhận hàng

Giao hàng tận nơi

Nhận hàng tại BTN (thông báo cước vận chuyển)

3. Chọn hình thức thanh toán

Vui lòng bấm nút 'Đặt hàng' để hoàn tất