Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tin tuyển dụng Vị trí Mức lương Ngày hết hạn
TUYỂN DỤNG THÁNG 7 TRỤ SỞ CHÍNH/ KHO ĐÀ NẴNG 8-15 TRIỆU 31/07/2020
TUYỂN DỤNG : TẠI CẢNG CÁ THỌ QUANG NV BÁN HÀNG/ NV THU NGÂN/ NV BỐC XẾP 8-12 TRIỆU 31/07/2020
TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN BẢO TRÌ NV BẢO TRÌ MÁY MÓC 8-15 TRIỆU 31/07/2020
TUYỂN DỤNG: TỔNG HỢP TP NHÂN SỰ/PHÓ PHÒNG QLCL/KIẾN TRÚC SƯ/CV MUA HÀNG NƯỚC NGOÀI/CSKH/KẾ TOÁN/NVKD 7-15 triệu 30/05/2020
TUYỂN DỤNG: XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - NHÂN VIÊN HIỆN TRƯỜNG XUẤT NHẬP KHẨU 8 -15 TRIỆU 30/06/2020
TUYỂN DỤNG: CỬA HÀNG TRƯỞNG CỬA HÀNG TRƯỞNG / NHÂN VIÊN BÁN HÀNG / NHÂN VIÊN BỐC XẾP VÀ CHỞ HÀNG 7-12 triệu 30/06/2020